Hoe komen we tot een Omgevingsvisie?Lees hier meer over de planning

Planning

 

Agenderen kwesties en urgenties

Op basis van input van bewoners, ondernemers en organisaties maakt de gemeente een agenda. De agenda schept helderheid over de doelen van de visie en gaat inhoudelijk in op trends, ontwikkelingen en opgaven. De agenda geeft daarmee een eerste inzicht in de aard en structuur van de visie. Zo wordt vroeg in het proces duidelijk waar gemeentelijke inzet aan de orde is en wat van partners wordt verwacht.

Bepalen koers en ambitie

Op basis van de agenda gaan we op zoek naar verdieping. Door debatten tussen (bij een thema) betrokken partijen, krijgen we inzicht over een reële ambitie. Hoe hoog leggen we de lat? Welke ambitie is reëel? Ook de vragen over de rollen van betrokkenen komen aan bod. Gaat er iets mis als de gemeente loslaat? Is er iemand anders die het beter kan?

Verdieping en verankering

De eerste hoofdlijnen zijn duidelijk. In deze fase werkt de gemeente dit verder uit. Dit leggen we voor aan betrokken partners. Zo proberen we de visie goed en praktisch werkbaar te maken voor uitvoering door gemeente én partners. 

  • Hoofdlijnen: Omgevingsmanifest in juni 2018
  • Afweging en uitwerking: herfst 2018
  • Vaststelling door de gemeenteraad: concept-visie eind 2018
  • Uitvoering: in 2019 werken we samen ambities uit naar uitvoeringsprogramma's

Deze planning is een inschatting, geen 'harde' planning.